Waarom laboratoriumonderzoek?

Laboratoriumonderzoek speelt een belangrijke rol bij:

  • het vaststellen of uitsluiten van ziekten
  • het volgen van het verloop van de ziekte
  • het vaststellen van het succes van een behandeling
  • het voorkomen van ziekten

Het menselijk lichaam bevat vele stoffen. Bij een goede gezondheid zijn deze in de juiste hoeveelheden en verhoudingen aanwezig. Bij ziekte is er soms te veel van iets, of juist te weinig. Zo kan het bloed van diabetespatiënten te veel glucose bevatten en bij bloedarmoede zijn er te weinig rode bloedcellen.

Er zijn honderden soorten laboratoriumonderzoeken mogelijk. Bij de meeste ziekten geeft slechts één of enkele van deze laboratoriumonderzoeken een afwijkend resultaat. Bij sommige ziekten geeft laboratoriumonderzoek zelfs helemaal geen afwijkingen te zien. De (huis)arts beslist welke onderzoeken nodig zijn. Het laboratorium voert de door de arts aangevraagde onderzoeken uit. Vaak betreft het bloedonderzoek, maar ook onderzoek in materiaal als urine, ontlasting (faeces), zweet, ruggenmergvocht (liquor) en sperma (semen).