Nuchter en dieet

Voor sommige bepalingen is het nodig nuchter te zijn: op het MDCA aanvraagformulier staat aangegeven voor welke bepalingen dit het geval is. In het algemeen zijn dat de volgende onderzoeken:

  • Triglyceriden
  • LDL (berekend)
  • Glucose nuchter
  • GTT (glucose tolerantie test)
  • LTT (Lactose tolerantietest)
  • Homocysteine (nuchter)
  • Methionine belastingstest

Nuchter wil zeggen dat u de dag voor de bloedafname na 22.00 uur niet meer mag eten of drinken. Water en thee (zonder suiker of melk) zijn in beperkte mate toegestaan.

Heeft u per ongeluk toch iets genomen, vertel het onze medewerker dan. Hij/zij kan dan beoordelen of afname van bloed nog zinvol is. U voorkomt hiermee dat u een foute uitslag krijgt of dat u een tweede keer geprikt moet worden.

Diëten
Voor een klein aantal bepalingen is het nodig een aangepast dieet te volgen. In dat geval wordt u hierover door uw arts geïnformeerd.

Medicijngebruik
Indien u medicijnen gebruikt verzoeken wij u om eerst met uw arts te overleggen of het onderzoek nuchter uitgevoerd kan worden.