Wijziging parasitologie aanvraag

woensdag, 26 september 2018

Vanaf 19 september 2018 is de rapportage van PCR voor parasieten in feces aangepast. Standaard worden de resultaten van drie darm parasieten gerapporteerd: Giardia lambliaCryptosporidium en Entamoeba histolytica.

De resultaten van Blastocystis hominis en Dientamoeba fragilis worden niet meer routinematig weergegeven gegeven de twijfelachtige pathogeniciteit en in overeenstemming met de NHG richtlijn Acute Diarree.

Op verzoek (telefonisch via 020-7557150) kunt u de resultaten van Blastocystis hominis en Dientamoeba fragilis alsnog ontvangen. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.

Voor vragen of opmerkingen over deze wijziging kunt u contact opnemen met de dienstdoende arts microbioloog van Saltro (030 2361136).