Verandering in rapportage bloedcel morfologie (diff)

maandag, 18 januari 2016

Het laboratorium van MDC-Amstelland is overgegaan op de vigerende richtlijn “Aanbevolen werkwijze en terminologie bij de microscopische beoordeling van het bloedbeeld” van de NVKC/VHL. Dit heeft gevolgen voor de rapportage van de uitslagen van de bloedcel differentiatie. 

Het meest in het oog springend zal zijn dat er tegenwoordig een onderverdeling wordt gemaakt in de differentiatie van de lymfocyten.

Waar voorheen lymfocyten werden verdeeld in lymfocyten en atypische lymfocyten, wordt er nu onderverdeeld in 4 categorieën: lymfocyten, atypische lymfocyten (suspect reactief), abnormale lymfocyten (suspect maligne) en LGL (large granular lymfocytes).

LGL >20% is of >2,0 x 109/L duiden of een (zeldzame) hematologische maligniteit, bij lagere aantallen past het bij een reactief beeld.

Dit onderscheid wordt gemaakt om duidelijker verschil te maken tussen een reactief beeld en een (mogelijk) hematologische maligniteit. Hiermee is de verwarring of atypische lymfocyten nu reactief zijn of maligne ook verholpen.

Kapot gestreken cellen worden nu gerapporteerd als percentage van het aantal leukocyten (indien dit  >10% is). Dit wordt gerapporteerd om de discrepanties tussen een automaat celtelling en een handdiff te elimineren.

 De nieuwe wijze van rapporteren kan in het begin even wennen zijn. Mocht e.e.a. desondanks onduidelijk zijn,

kan contact op worden genomen met Dr. E. van Mirre, klinisch chemicus (020-7557213).