Problemen rondom de anti-CCP bepaling

woensdag, 11 mei 2016

Het laboratorium van MDC-Amstelland heeft 5 april jl. problemen geconstateerd rondom de anti-CCP bepaling. Hieronder informeren wij u hier nader over.

Op 5 april jl. hebben wij geconstateerd dat de controles van de anti-CCP bepaling “out of range” waren. Nader onderzoek wees uit dat dit een probleem met een nieuw batch reagens was. Hierop hebben wij melding gemaakt bij de leverancier van het reagens en het meten van anti-CCP op onze analyser gestaakt. Aangezien de oplossing voor het probleem enige tijd in beslag ging nemen, hebben wij een nadere oplossing voor het probleem gezocht. Sanquin heeft dezelfde methode (EliA) als ons laboratorium, maar had nog reagens van een vorig lotnummer (waar de problemen niet mee waren).

Op 6 mei jl kwam de leverancier met een oplossing voor het probleem en hebben wij na de voorgestelde correcties toegepast te hebben, het meten van anti-CCP hervat op onze analyser.

 

Welke gevolgen heeft dat voor u en uw patiënten gehad?

Voor de patiënten heeft dit geen gevolgen gehad. Voor u heeft het als gevolg gehad dat tussen 5 april en 6 mei 2016 de anti-CCP uitslagen op een andere plaats stonden, nl onder CLB-uitslagen.

Vanaf 6 mei staan de anti-CCP uitslagen weer gewoon op de voor u bekende plaats.

 

Voor klinisch overleg kan contact op worden genomen met Dr. E. van Mirre, klinisch chemicus (7213).