Informatie aangaande kweekbeleid buitenlandscreening bij risico op BRMO-dragerschap

donderdag, 26 juli 2018

Indien u een patient verdenkt van een mogelijk risico op besmetting met een BRMO (vb. MRSA, VRE, ESBL), neem dan contact op met de afdeling infectiepreventie van het ziekenhuis in Nederland waar de patient mogelijk naar toegestuurd gaat worden voor het kweekbeleid wat daar gehanteerd wordt. Dit kan per ziekenhuis iets verschillen.

Indien u via het MDCA kweken aanvraagt, geldt voor de eerstelijns aanvragers dat voor elke type screening een aparte swab moet worden afgenomen:

MRSA screening: keel/ neus/ perineum aparte eswabs afnemen (in totaal 3 eSwabs)
BRMO screening: rectumswab die zichtbaar fecaal verontreinigd is, feces mag als alternatief (1 eSwab).
VRE screening: rectumswab die zichtbaar fecaal verontreinigd is (1 eSwab). 

Extra MRSA en BRMO kweken afnemen bij:
Wond(en) en/of huidleasies (eSwab)
Luchtweginfectie waarbij sputum wordt opgegeven (sputum insturen)
Blaaskatheter (urine insturen)

Let op: MRSA, BRMO en VRE kan voor eerstelijns aanvragen niet gecombineerd worden, dit zijn altijd aparte swabs en afnames.