Disclaimer

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken, de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en de email uit uw bestanden te verwijderen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor onjuiste, onvolledige of vertraagde verzending en/of ontvangst van dit bericht. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

This e-mail and its attachments are confidential, intended only for the addressee, and may contain legally privileged information. You should not disclose the contents to any other person. If you are not the intended recipient, please do not use the content of this e-mail, notify the sender immediately by returning the e-mail to the sender and delete this e-mail from your system. We are not responsible or liable for incorrect, incomplete or delayed sending and/or receipt of this message. No rights can be derived from this e-mail.